Bảng Vinh Danh Gỗ

Bảng vinh danh gỗ khắc laser là sản phẩm bảng vinh danh sang trọng và khác hẳn với các sản phẩm bảng vinh danh truyền thống trước đây. Với bảng vinh danh gỗ tự nhiên và công nghệ khắc laser sẽ làm cho những phần thưởng trao đến người nhận thực sự độc đáo và ấn tuợng.